CRYPTO VOOR STARTERS

CRYPTO VOOR STARTERS

Een crypto-noob? Geen probleem, Crypto Believers maken jullie wegwijs aan de hand van onderstaande stappen:


 1. CRYPTO AANKOPEN 
 2. CRYTPO’S BEWAREN
 3. PASSIEF INKOMEN
 4. HANDIGE TOOLS
 5. LIJST MET CRYPTOTAAL

CRYPTO’S AANKOPEN

Het eerste wapenfeit is de aankoop van de gewenste coin met euro’s.Hiervoor kunnen jullie terecht op diverse exchanges (zie Exchanges).Om te starten raden wij Litebit.eu aan vanwege zijn gebruiksgemak.Nadeel is dat Litebit iets duurder is en een kleiner aanbod heeft. Voor een groter aanbod raden wij u Kucoin, Ocnex, Bittrex en Binance aan.CRYPTO’S BEWAREN

Zoals elke goeie huisvader zijn centjes goed en veilig bewaard, geldt dit tevens voor cryptocurrency.Uw eerste aankopen kunnen jullie gerust op een exchange bewaren mits goeie beveiliging (paswoord + 2FA Autenticator) maar we raden toch een cold wallet (beschouw dit als een kluis) aan.Meer info en prijzen op de Crypto Wallet pagina.

Bij aankoop krijgt men een adres (waar de coins bewaard worden) en een private key (beschouw dit als de sleutel van je kluis).BEWAAR die private key goed en deel die nooit uit! Zie woordenverklaring onderaan…

PASSIEF INKOMEN

Er zijn in de cryptowereld tal van opportuniteiten naar passieve inkomens toe.Dan denken wij aan Master- en Supernodes, Crypto Affiliate Programs en Airdrops (verdeling van gratis coins als promo).


Interessante airdrop pagina’s:

Get your free crypto…

HANDIGE TOOLS

 • Coin Market Cap (Website waar de waarde van de crypto’s staan genoteerd)
 • Delta (Portofolio Tracker app. waar je kan bijhouden hoeveel coins je hebt en de totale waarde).
 • Crypto Train (Bedrijf uit het Gentse die zich richt op trainingen en seminaries).


CRYPTOTAAL                                             

Address (adres)

Een cryptocoinadres is de locatie waar jij je cryptomunten bewaart en vanwaar je deze munten verzendt en ontvangt. Je zou het kunnen vergelijken met je huisadres. Dit adres bestaat meestal uit een hele rij getallen en cijfers, wat er ongeveer zo uitziet: 1KXghhUZRVFmfk9Jreo3vvuV3HDoCJyYJZ. Dit adres is in feite het publieke gedeelte van de twee versleutelde sleutels (zie private en public key) die nodig zijn voor de houder om een transactie te verifiëren.

Altcoin

Deze naam wordt gebruikt voor alle cryptomunten die geen Bitcoin zijn (alternatieve munten).

ASIC minen/miner

ASIC staat voor Application Specific Integrated Circuit. Dit is in feite een chip dat speciaal gecreëerd is voor het uitvoeren van één specifieke taak. Om deze reden kun je dankzij ASIC mining heel wat sneller coins minen dan een gewone computer of laptop zou kunnen. Voor Blockchain zijn er bijvoorbeeld speciale ASIC miners gecreëerd die zich alleen bezighouden met het oplossen van het SHA-256 algortime (het algoritme waarmee Bitcoins worden gemined). Wel worden er nu ook cryptomunten gecreëerd die onmogelijk te minen zijn met een ASIC.

Blockchain

Een blockchain is een soort digitaal grootboek van transacties dat werkt vanuit een gedecentraliseerd netwerk. Dankzij cryptografie kan een grootboek bijgehouden worden door een grote hoeveelheid van computers die zo samen het netwerk creëren. Elke keer als er een nieuwe transactie wordt gedaan, dan wordt dit door de miners met datum, grootte, etc. aan de blockchain toegevoegd als nieuwe block. 

Block

De blocks (of blokken) zijn de ‘pagina’s’ in het digitaal grootboek, de blockchain. Dit zijn bestanden met onveranderlijke gegevens die permanent op de blockchain worden opgeslagen.

Block reward

De block reward is de beloning die miners krijgen voor het vinden van een wiskundige oplossing die gerelateerd is aan dat block. Bij Bitcoin is deze beloning 25 Bitcoins per gemined block. Dit halveert elke 210.000 blokken.

Cryptography (cryptografie)

Ook wel geheimschrift genoemd. Dit is gericht op technieken voor het verbergen of versleutelen van te verzenden informatie, zodat iemand die toegang heeft tot het kanaal waarop dit verzonden wordt, onmogelijk erachter kan komen wat voor informatie is verzonden.

Cryptocurrency (crypto geld)

Een soort digitale munteenheid dat gebaseerd is op cryptografie. Dit betreft de Bitcoins en de andere altcoins.

Distributed & Central Ledger (gedistribueerde en centraal grootboek)

Een gedistribueerd grootboek is een overeenkomst van deelbare, gedeelde en gesynchroniseerde data, dat in dit geval verdeeld is over verschillende netwerken. Deze netwerken zijn vervolgens weer verdeeld over heel veel computers.
Bij een centraal grootboek geldt dat de gesynchroniseerde en deelbare data gecontroleerd worden door één netwerk of individu.

Double Spending (dubbel uitgeven)

Dit betekent dat een bepaalde cryptocoin meer dan één keer kan worden uitgegeven. Dit houdt de werking van de blockchain tegen.

Dust Transaction (stof transactie)

Een transactie van extreem weinig coins dat bijna geen waarde representeert, maar wel ruimte kost op de blockchain.

ECDSA

Dit staat voor Elliptic Curve Digitial Signature Algorithm en is een lichtgewicht cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt om transacties te tekenen op het Bitcoin protocol.

Escrow

Een concept waarbij financiële goederen door een derde partij in bewaring worden genomen om deze te beschermen tijdens een asynchrone transacties.F

FOMO

“Fear Of Missing Out” (angst om iets te missen). Dit komt vaak voor wanneer een cryptomunt zo snel in waarde stijgt, dat mensen bang zijn dat ze de boot naar rijkdom missen, waardoor de prijs per coin nog hoger komt te liggen.

FUD

“Fear, Uncertainty, Doubt” (angst, onzekerheid en twijfel). Deze cryptoterm wordt vaak gebruikt om de volatiliteit van de cryptomarkt te omschrijven.

Faucet

Een techniek die wordt gebruikt wanneer een cryptomunt voor het eerst wordt gelanceerd. Een bepaalde hoeveelheid munten wordt van tevoren gemined (pre-mined) en gratis weggegeven. Op deze manier krijgen mensen interesse in de munt en beginnen ze zelf de munt te minen.

Fork

Een fork gebeurt wanneer een alternatieve operationele versie van de huidige blockchain zich permanent afscheidt. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren:

 • Door een 51%-aanval
 • Doordat er een bug in het programma zit
 • Doordat er nieuwe substantiële wijzigingen in de huidige blockchain gemaakt moeten worden.

Genesis block

Het als eerst geminede block in een blockchain

Halving (halveren)

Dit houdt in dat de minebare beloning (zie block reward) gehalveerd wordt. Dit gebeurt elke keer opnieuw bij een bepaalde hoeveelheid geminede blocks. Bij Bitcoin is dit bijvoorbeeld bij iedere 210.000 blokken.

Hash

Een wiskundig proces dat een variabel aantal data als input neemt en hieruit een kortere uitkomst produceert van een vastgestelde lengte.

Hashrate

Dit is de snelheid waarmee de wiskundige problemen voor bepaalde blokken kunnen worden opgelost. Met andere woorden: de snelheid waarmee een nieuw blok kan worden ontdekt. ASIC mining zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hash rate naar beneden gaat.

ICO

Staat voor Initial Coin Offering. Dit is een bepaalde vorm van crowdfunding, waarbij het publiek van tevoren kan investeren in een blockchain startup. Als dank voor de financiële steun worden zij beloond met een bepaalde hoeveelheid coins.

Mining / minen

Minen is de cryptoterm die gebruikt wordt voor het op zoek gaan naar nieuwe block rewards. Voor het vinden en oplossen van blokken, wordt een beloning uitgedeeld aan de miner.

Multisig (meerdere handtekeningen)

Multisignature is een vorm van technologie die ervoor zorgt dat extra beveiliging wordt toegevoegd aan de bitcointransacties. Multisiganature adressen vereisen dat een andere gebruiker de transactie ondertekent voordat het kan worden toegevoegd aan de blockchain.

Node

Een node is een computer dat is verbonden aan het Bitcoinnetwerk dat gebruikmaakt van een client die de taak heeft om transacties te valideren en te herleiden. Elke node krijgt een kopie van de huidige blockchain, die automatisch gedownload wordt wanneer deze zich aansluit bij het Bitcoinnetwerk.

P2P

Dit staat voor peer-to-peer. Een (crypto-)term die verwijst naar computers die direct met elkaar een netwerk bouwen zonder dat een centrale server hier tussen staat.

Private key (privé sleutel)

Een tekenreeks van letters en getallen dat geheim gehouden wordt door de gebruiker. Deze is speciaal ontworpen om een digitale overdracht te ondertekenen waarbij gebruik wordt gemaakt van een publieke sleutel. In het geval van Bitcoin is dit een private key die dient te werken met een public key.

Public key (publieke sleutel)

Een tekenreeks van letters en getallen dat openbaar is en dus door iedereen kan worden bekeken. Deze kan worden gebruikt in combinatie met een private key om een digitale transactie te ondertekenen.

Pump and Dump

Dit is een cryptoterm die wordt gebruikt voor de onethische werkwijze van het pompen en dumpen van een relatief goedkope munt. De munt wordt eerst op zeer goedkope wijze verkregen door een bepaalde groep personen die vervolgens de munt ‘pompen’ (de waarde sterk doen laten stijgen) door veel reclame ervoor te maken. Wanneer de munt genoeg in waarde is gestegen, dumpen zij hun munten met veel winst, terwijl een grote groep met verlies achterblijft.

PoW

Staat voor Proof-of-Work (bewijs van werk). Dit is een systeem dat computerkracht koppelt met mining capaciteit. Hoe krachtiger jouw computer kan minen, hoe meer je hier voor beloond wordt, doordat de kans groter is dat je Bitcoin vindt.

PoS

Staat voor Proof-of-Stake (bewijs van aandeel). Dit is een systeem dat het belang in een bepaalde cryptomunt koppelt aan de miningcapaciteit. Dit houdt in dat, hoe meer tokens je van een bepaalde cryptomunt bezit, hoe meer je van deze munt kan minen.

Scam coin

Een coin die gecreëerd is met als enige doel om de schepper van deze coin rijk te maken (meestal door middel van pump en dump).

SHA-256

Het cryptografische algoritme dat wordt gebruikt voor het PoW-systeem van Bitcoin.

Signature

Een signature is een wiskundig proces waarmee iemand kan bewijzen dat hij/zij de eigenaar is van zijn/haar wallet. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een ‘private key’.

Smart Contract (slim contract)

Een tweezijdig smart contract is een onveranderlijke overeenkomst die op de blockchain is vastgelegd, waarin specifieke logische handelingen staan die vergelijkbaar zijn met een ‘normaal’ contract. Wanneer dit contract getekend is, kan het nooit meer veranderd worden. Een slim contract kan worden gebruikt om bepaalde benchmarks vast te stellen waaraan voldaan moet worden in ruil voor geld.

Whale

Een whale is iemand die een groot percentage van een bepaalde cryptomunt bezit. Vaak is het zo dat een whale hierdoor ook de prijs van deze cryptomunt kan manipuleren.

Whitepaper

Een document dat tot in detail het protocol van de cryptomunt beschrijft.


Ledger Nano S - The secure hardware wallet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *